Việt Nam đề nghị hỗ trợ việc thực hiện nghị định về an toàn sinh học

ThienNhien.Net – Ngày 1/10, tại Hydrabat, Ấn Độ đã diễn ra phiên khai mạc Cuộc họp lần thứ 6 của các nước tham gia Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học.

Hội nghị lần này tập trung vào việc thảo luận các nội dung chính liên quan đến tuân thủ, xử lý, vận chuyển, đóng gói và nhận dạng sinh vật biến đổi gen, các yêu cầu về thông báo, nghĩa vụ pháp lý và bồi thường, cơ chế trao đổi thông tin về an toàn sinh học, xây dựng năng lực, đánh giá và quản lý rủi ro.

Tham dự cuộc họp có khoảng 1.200 đại biểu, đại diện cho các Chính phủ, các tổ chức dân sự, công nghiệp và các tổ chức quốc tế. Về phía đoàn Việt Nam có bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đoàn Việt Nam đề nghị Ban thư ký, các quốc gia và các tổ chức liên quan tiếp tục hỗ trợ xây dựng năng lực để thực hiện Nghị định thư, đặc biệt cho các nội dung cụ thể về xử lý, vận chuyển, đóng gói và nhận dạng sinh vật biến đổi gen, đánh giá và quản lý rủi ro.

Đồng thời, đề nghị Ban thư ký hỗ trợ các nước thử nghiệm sử dụng Hướng dẫn đánh giá và Quản lý rủi ro do Nhóm công tác đặc nhiệm về đánh giá và quản lý rủi ro của Ban thư ký xây dựng. Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thiện bản Hướng dẫn này và xây dựng các công cụ đào tạo phù hợp với Hướng dẫn để tăng cường năng lực đánh giá rủi ro cho các nước đang phát triển.

Được biết, Cuộc họp chia làm 2 nhóm để thảo luận các nội dung nêu trên từ ngày 1-4/10. Phiên toàn thể sẽ diễn ra vào ngày 5/10 để thông qua các quyết định của Hội nghị.