Rà soát các khu vực thiên nhiên có giá trị tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

ThienNhien.Net – Đây là một trong những mục tiêu cụ thể được đặt ra tại “Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đến năm 2025” – chủ đề chính của hội thảo được tổ chức trong ngày 4/10.

Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đến năm 2025 là một hợp phần quan trọng trong Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nhằm xác lập các phạm vi bảo vệ, khai thác, phân khu chức năng và tổ chức không gian dân cư, du lịch, hệ thống hạ tầng kỹ thuật…, đồng thời bảo tồn khu vực Di sản thiên nhiên trong quá trình phát huy giá trị Di sản.

Sơ đồ định hướng phát triển không gian Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Ảnh: quangbinh.gov.vn)

Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch là tập trung rà soát các khu vực thiên nhiên có giá trị, đề xuất bảo vệ và khai thác phát triển du lịch; khống chế, kiểm soát các dự án đầu tư xây dựng không ảnh hưởng đến di sản thiên nhiên cho cả vùng lõi và vùng đệm. Bên cạnh đó, Quy hoạch cũng xác lập vị trí thuận lợi, phù hợp để thu hút dự án xây dựng đầu tư khu, điểm du lịch sinh thái nhưng vẫn bảo tồn tính nguyên vẹn của Di sản thiên nhiên; tăng cường điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu hoạt động, bảo vệ, nghiên cứu Vườn Quốc gia, nâng cao điều kiện sống của dân cư và nhu cầu tham quan của du khách.