Năm 2017, Mỹ bị bao nhiêu thiên tai tỷ USD tấn công?

Năm 2017, nước Mỹ chứng kiến 15 vụ thiên tai có thiệt hại trên 1 tỷ USD.

Theo Climate Central, nhóm các nhà khoa học và nhà báo tại Jersey làm nghiên cứu về biến đổi khí hậu, nước Mỹ năm 2017 phải hứng chịu 15 thảm họa tự nhiên gây thiệt hại hơn 1 tỷ USD bao gồm hạn hán, lũ lụt, băng giá, siêu bão nhiệt đới, 7 cơn bão nghiêm trọng và một đợt cháy rừng tự nhiên.

2017 nổi bật không phải bởi một thảm họa cụ thể mà bởi số thảm họa diễn ra trong cùng một năm.

Số lượng thảm họa gây thiệt hại hàng tỉ USD có dấu hiệu tăng lên ở Mỹ. (Ảnh: CC)

Ước tính thiệt hại ở Mỹ cho thảm họa tự nhiên năm 2017 ở khoảng 25 tỷ USD. Trong đó tổng thiệt hại từ những cơn siêu bão Harvey, Irene và Maria vẫn chưa được ước tính.

2005 là năm đứng đầu khiến Mỹ thiệt hại nhiều nhất do thảm hoạ tự nhiên, trên 200 tỷ USD. Đó vừa là năm có cơn bão gây thiệt hại khủng khiếp nhất lịch sử Katrina vừa là năm có mùa bão liên tiếp.

Theo Climate Chentral, một số siêu bão gây thiệt hại lớn này đều là kết quả do biến đổi khí hậu, bao gồm cả hạn hán và cháy rừng, trong đó hạn hán tại khu vực phía Tây gây ra cháy rừng còn tỉ lệ bốc hơi cao khiến nhiều siêu bão diễn ra hơn.