Kon Tum bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

(Ảnh minh họa: tainguyenmoitruong.com.vn)

ThienNhien.Net – Nhằm lập lại kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, xử lý kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, UBND tỉnh Kom Tum mới đây đã ban hành quyết định về phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố cần đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản pháp luật liên quan, đồng thời chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động bố trí nguồn ngân sách cho UBND cấp xã nơi có khoáng sản bị khai thác trái phép để thực hiện công tác bảo vệ; tăng cường thanh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; thu giữ phương tiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Đặc biệt, cần làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân tại những địa phương để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không đề xuất biện pháp xử lý.