Chuyển đổi gần 1.000 ha đất lúa, rừng phòng để làm dự án năm 2022

Ninh Bình – Sáng 10.12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV đã thông qua 2 Nghị quyết quan trọng về danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Năm 2022, toàn tỉnh Ninh Bình sẽ thực hiện chuyển mục đích sử dụng gần 1.000ha đất trồng lúa, rừng phòng hộ để làm dự án. Ảnh: NT

Theo đó, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 456 dự án phải thu hồi đất, với tổng diện tích đất là 3.738,02ha. Cụ thể: Thành phố Ninh Bình là 35 dự án với tổng diện tích 194,14ha; Thành phố Tam Điệp 38 dự án với tổng diện tích 927ha; Huyện Hoa Lư có 33 dự án với tổng diện tích 238,74ha; huyện Yên Khánh 51 dự án với tổng diện tích 208,36ha; huyện Yên Mô 82 dự án với tổng diện tích 305,91ha; huyện Kim Sơn 51 dự án với tổng diện tích 717,25ha; huyện Nho Quan 78 dự án với tổng diện tích 645,09ha; huyện Gia Viễn 88 dự án với tổng diện tích 501,53ha.

Năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 456 dự án phải thu hồi đất, với tổng diện tích đất là 3.738,02ha. Ảnh: NT

Năm 2022, toàn tỉnh Ninh Bình sẽ thực hiện chuyển mục đích sử dụng 899,42ha đất trồng lúa; 66,31ha đất rừng phòng hộ; 0,06ha đất rừng đặc dụng để thực hiện 382 dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trong đó, Thành phố Ninh Bình chuyển mục đích sử dụng 45,44ha đất trồng lúa; huyện Hoa Lư chuyển mục đích sử dụng 91,24ha đất trồng lúa; huyện Gia Viễn chuyển đổi 207,80ha đất trồng lúa và 0,06ha đất rừng đặc dụng; huyện Nho Quan chuyển đổi 187,86ha đất trồng lúa và 12,85ha đất rừng phòng hộ; huyện Yên Khánh là 94,21ha đất trồng lúa; thành phố Tam Điệp là 7,41ha đất trồng lúa và 34,26ha đất rừng phòng hộ; huyện Kim Sơn là 133,62ha đất trồng lúa và 13,2ha đất rừng phòng hộ và huyện Yên Mô sẽ chuyển đổi 131,84ha đất trồng lúa, 0,6 ha đất rừng phòng hô.

Việc HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua 2 nghị quyết quan trọng về danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022 là cơ sở để các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích theo đúng quy định của pháp luật.