Thành lập Trung tâm phát triển năng lực ngành nước Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 1/10, tại Hà Nội, Hội Hợp tác ngành nước Cộng hòa liên bang Đức (GWP), Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu (BUSADCO) ký thỏa thuận hợp tác 3 bên về việc thành lập Trung tâm phát triển năng lực ngành nước Việt Nam.

VWSA, GWP và BUSADCO ký hợp tác 3 bên về thành lập Trung tâm phát triển ngành nước Việt Nam ngày 1/10/2012

Sự ra đời của trung tâm hoạt động chuyên sâu về lĩnh vực nước với sự hợp tác của hai nước Đức – Việt hứa hẹn mở ra những cơ hội lớn cho cả hai quốc gia trong phát triển ngành nước, đặc biệt với Việt Nam – một nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ trong bảo vệ và phát triển tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, việc ra đời Trung tâm còn thúc đẩy mục tiêu cải thiện thực trạng ngành nước tại các doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Được biết, từ năm 2011, CHLB Đức đã tổ chức đoàn chuyên gia khảo sát về nhu cầu đào tạo nghề cho lĩnh vực xử lý nước thải ở Việt Nam và nhận thấy nhu cầu đào tạo nguồn lực này là rất lớn. Qua đó, chính phủ Đức dự kiến hỗ trợ cho chương trình đào tạo nghề xử lý nước thải ở Việt Nam trị giá khoảng 1,5 triệu euro theo hai dạng chính, gồm hỗ trợ tài chính trong một thời gian dài và hợp tác tư vấn có hệ thống, đào tạo đội ngũ giang viên có trình độ, đứng ra giảng dạy.