Bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Bạch Long Vỹ

Phối cảnh tổng thể huyện đảo Bạch Long Vĩ (Ảnh: vienquyhoachhaiphong.vn)

ThienNhien.Net – Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi UBND thành phố Hải Phòng về việc bàn giao hồ sơ quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển cấp quốc gia Bạch Long Vỹ.

Bộ cho biết, thực hiện Quyết định số 742/QĐ – TTg ngày 26/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020, Bộ đã tổ chức quy hoạch chi tiết 16 khu bảo tồn biển, làm cơ sở khoa học cho việc thành lập và đưa vào hoạt động hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020, trong đó có Khu bảo tồn biển Bạch Long Vỹ.

Tuy nhiên, căn cứ vào Luật Đa dạng sinh học (2008) và Nghị định 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều Luật Đa dạng sinh học thì thẩm quyền trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt quy hoạch thành lập Khu bảo tồn biển cấp quốc gia Bạch Long Vỹ thuộc trách nhiệm của UBND thành phố Hải Phòng. Do đó, Bộ bàn giao hồ sơ để thành phố thực hiện nhiệm vụ đã nêu.