Huế: Sưu tập, nhân giống bảo tồn các giống cây di tích

Một di tích ở cô đô Huế. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có công văn đồng ý về nguyên tắc việc xây dựng vườn sưu tập, nhân giống bảo tồn các giống cây di tích theo đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Tuy nhiên, UBND tỉnh lưu ý Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần nghiên cứu kỹ địa điểm xây dựng vườn để đảm bảo các yêu cầu về bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di tích Văn Thánh theo quy định. Ngoài ra, cần sớm lập dự án cụ thể, gửi các cơ quan liên quan tham gia ý kiến, báo cáo UBND tỉnh xem xét.