Yếu tố “bền vững môi trường” được nhấn mạnh tại Hội nghị cấp cao ASEAN

ThienNhien.Net – Tăng cường hợp tác môi trường giữa các nước trong khu vực và với các nước đối tác là thông điệp được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường cấp cao Đông Á lần thứ 3 (EAS EMM3) và Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 11 – cùng được tổ chức trong ngày 27/9 tại thủ đô Băng Cốc, Thái Lan.

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường cấp cao Đông Á lần thứ 3 (Ảnh: VEA)

Cả hai hội nghị đều tập trung thảo luận về một số nội dung chính trong khuôn khổ hợp tác về môi trường giữa các nước ASEAN và các nước đối tác, đồng thời đóng góp ý kiến về một số hoạt động chính trong khuôn khổ hợp tác bao gồm: Chương trình thành phố kiểu mẫu bền vững về môi trường ASEAN, Hội thảo cấp cao về thành phố bền vững về môi trường lần thứ 3; Chương trình lãnh đạo về Sản xuất và Tiêu thụ bền vững ASEAN+3 lần thứ 5 và Diễn đàn Thanh niên Môi trường ASEAN+3; Hợp tác chặt chẽ hơn trong về Bảo tồn đa dạng sinh học, Bảo vệ đại dương, Phát triển bền vững môi trường đô thị và Ứng phó biến đổi khí hậu.

Kết thúc Hội nghị, các nước tham gia thống nhất về các nội dung đã trao đổi trong chương trình nghị sự, giao ban thư ký ASEAN về môi trường hoàn thiện kết luận gửi các nước thành viên thông qua.

Bên lề Hội nghị EAS EMM3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Bùi Cách Tuyến và Thứ trưởng Bộ môi trường Nhật Bản Ryutaro YATSU ngày 27/9 cũng đã có cuộc gặp gỡ trao đổi về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường.

Hai bên đã thảo luận về khả năng hợp tác trong việc Nhật Bản giúp Việt Nam xây dựng Luật Môi trường sửa đổi; xây dựng hệ thống đăng ký phát thải chất ô nhiễm (PRTR), hệ thống quan trắc, quản lý ô nhiễm chất hữu cơ khó phân huỷ; nâng cao năng lực kiểm định, đánh giá công nghệ, thiết bị môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá tác động môi trường và đánh giá tác động môi trường chiến lược; xây dựng thành phố bền vững về môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu…