Duyệt báo cáo ĐTM dự án nhà máy chế biến dăm gỗ

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường “Nhà máy chế biến dăm gỗ nguyên liệu giấy” do Công ty cổ phần Vijachip Quảng Trị thực hiện.

Dự án có quy mô 60.000 tấn hàng năm, được xây dựng trên tổng diện tích 60.000m2, trong đó diện tích nhà xưởng chiếm 38.344m2.

Theo nội dung đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, Công ty Vijachip phải thực hiện đồng thời các biện pháp quản lý và xử lý bụi, khí thải; kiểm soát tiếng ồn, độ rung; quản lý và xử lý nước thải phát sinh; thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong tất cả các quá trình chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng cũng như triển khai hoạt động.

Ngoài ra, chủ đầu tư cần thực hiện quan trắc môi trường định kỳ tối thiểu 2 lần/năm và báo cáo kết quả quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường.