Hơn 1,5 tỷ đồng phục hồi môi trường tại dự án khai thác titan

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Dự án cải tạo, phục hồi môi trường “Công trình khai thác khoáng titan tại mỏ xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị” vừa được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ dự án phải tuân thủ nghiêm công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo phục hồi môi trường, đồng thời ủy nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, giám sát.

Khi có bất cứ thay đổi về nội dung, hạng mục cải tạo đã được duyệt, chủ dự án phải báo cáo UBND tỉnh và chỉ được phép thực hiện những thay đổi khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.