Bình Thuận đề xuất chuyển đổi gần 90 ha đất rừng phòng hộ

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng chính phủ về việc xem xét đề nghị xin chuyển đổi mục đích sử dụng gần 90 ha đất rừng phòng hộ của UBND tỉnh Bình Thuận.

Bộ khẳng định, toàn bộ diện tích xin chuyển đổi nêu trên thuộc đất rừng phòng hộ chưa có rừng, chủ yếu là cây bụi và một số cây gỗ tái sinh, phẩm chất xấu. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng chỉ áp dụng với diện tích có rừng. Vì vậy, diện tích đất lâm nghiệp nêu trên sẽ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Luật đất đai.

Bộ đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Được biết, từ tháng 3/2012, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn đệ trình xin phép chuyển đổi 89,1344 ha đất rừng phòng hộ sang xây dựng kênh cấp nước cho Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong.