Di dời 31 hộ dân nằm trong vùng ngập nước hồ chứa Nước Trong

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Trị vừa có công văn chỉ đạo Sở NN&PTNT, UBND huyện Tây Trà và Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6 khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập nước dưới cao trình 112m trong lòng hồ chứa Nước Trong.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Tỉnh yêu cầu các bên liên quan phối hợp vận động 31 hộ dân di dời khỏi lòng hồ chứa Nước Trong, đặc biệt là 9 hộ dân chưa di dời người (8 hộ xã Trà Thọ, 1 hộ xã Trà Phòng) đến nơi ở tạm an toàn trước mùa mưa lũ năm 2012.

Riêng với 8 hộ dân ở thôn Tây, xã Trà Thọ, phía UBND huyện Tây Trà cần đề xuất hướng giải quyết cụ thể, trình Sở NN&PTNT xem xét, bởi đây là các hộ tuy đã được bố trí tái định cư nhưng họ không chịu nhận tiền bồi thường và tái định cư tập trung hoặc xen ghép mà yêu cầu được di dân tự nguyện.

Phía Ban quản lý dự án thường xuyên theo dõi, báo cáo tình hình di dời dân gửi UBND huyện Tây Trà, UBND các xã và chủ đầu tư biết để kịp thời chỉ đạo.