Bảo tồn rừng trắc tại Tuy Hòa

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Phú Yên vừa có ý kiến về việc bảo tồn, bảo vệ cây trắc tại khu vực Đá Bàn, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa.

Cụ thể, UBND tỉnh giao UBND thành phố Tuy Hòa chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan để quản lý, bảo vệ khu vực đất đã quy hoạch, kiểm tra ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trắc trái phép; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền người dân có ý thức bảo vệ loài cây này.

UBND tỉnh cũng đề nghị Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường (đơn vị được giao chủ trì thực hiện dự án “Bảo tồn, phát triển rừng cây trắc tại lưu vực suối Đá Bàn, thôn Cẩm Tú, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa”) mời các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực thực vật để định danh loài trắc dây (tên gọi địa phương) xác định chính xác tên khoa học, đặc điểm sinh lý, sinh thái… để đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ phát triển phù hợp.