Chuẩn bị nguồn lực thực hiện các dự án ODA lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có chỉ đạo về việc chuẩn bị nguồn lực và bố trí vốn đối ứng để thực hiện các dự án ODA lâm nghiệp.

Cụ thể, đối với các tỉnh tham gia dự án đầu tư phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2), Bộ yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND các huyện liên quan khẩn trương rà soát quỹ đất phục vụ trồng rừng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực phục vụ công tác phát triển và bảo vệ rừng.

Ngoài yêu cầu nêu trên, Bộ cũng đề nghị UBND các địa phương bố trí vốn đối ứng năm 2012 và kế hoạch vốn năm 2013 cho Ban quản lý dự án JICA2 để đảm bảo kinh phí hoạt động.

Đối với các tỉnh tham gia dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản -“Chương trình bảo tồn rừng” (FPP), cần bố trí đủ vốn đối ứng theo cam kết cho Ban quản lý dự án cấp tỉnh để có kinh phí hoạt động. Riêng với tỉnh Cà Mau, cần rà soát hiện trường trồng rừng để thực hiện nhiệm vụ trồng rừng theo đúng kế hoạch.