Vận hành 4 trạm quan trắc nước trên sông Đồng Nai

ThienNhien.Net – Ngày 11/9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đồng Nai hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào sử dụng 4 trạm quan trắc nguồn nước trên sông Đồng Nai.

Ảnh minh họa: Cục Quản lý Tài nguyên nước

Các trạm quan trắc này sẽ ghi nhận các thông số về chất lượng nguồn nước và truyền dữ liệu về Trung tâm xử lý nhằm giúp kiểm soát chất lượng nguồn nước. Tất cả các trạm quan trắc này đều vận hành theo quy trình hoàn toàn tự động.

Sở TN&MT cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh cũng đã có 16 khu công nghiệp tập trung hoàn thành việc lắp đặt và đưa hệ thống quan trắc nước tự động. Ngoài ra, hiện có 7 doanh nghiệp có lượng nước thải lớn cũng đã chủ động thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc tự động. Các trạm này sẽ kết nối với Trung tâm của Sở, góp phần kiểm soát được nguồn nước thải ở các đơn vị này.