Trồng bổ sung rừng tại công trình thủy điện Sông Bung 5

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán công trình “Khoanh nuôi, trồng bổ sung rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng xây dựng khu phụ trợ ố 2 công trình thủy điện Sông Bung 5” với tổng dự toán tái tạo hơn 933 triệu đồng.

UBND tỉnh đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương và Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện I có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện phương án tái tạo rừng, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.