Lai Châu đầu tư 430 tỷ đồng cho lưới điện thôn bản

Ảnh: Vietnam.vn

ThienNhien.Net – Từ nay đến năm 2015, tỉnh Lai Châu sẽ đầu tư khoảng 430 tỷ đồng để mở rộng hệ thống lưới điện đến các thôn, bản chưa có điện.

Dự kiến sẽ có trên 8.000 hộ dân, 134 thôn, bản của 54 xã thuộc 6 huyện của tỉnh được thụ hưởng nguồn điện của lưới điện quốc gia; triển khai xây dựng mới trên 240km đường dây trung áp, trên 340km đường dây hạ áp; lắp đặt gần 140 trạm biến áp và hơn 8.000 công tơ… Trong đó, Lai Châu chú trọng ưu tiên cho những xã chưa có điện, các thôn, bản vùng biên giới.

Đến nay toàn tỉnh Lai Châu vẫn còn trên 31.000 hộ dân tại 17 xã chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Sau khi hoàn thành, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh dự kiến sẽ nâng lên 90% vào năm 2015.