Bạc Liêu cần cân nhắc một số chỉ tiêu bảo vệ phát triển rừng

ThienNhien.Net – Thẩm định bản quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2011 – 2020, Bộ NN&PTNT cho rằng, địa phương này cần xem xét lại một số chỉ tiêu về nâng độ che phủ của rừng và chỉ tiêu khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung rừng.

Theo báo cáo, Bạc Liêu đặt mục tiêu nâng độ che phủ rừng lên 3,25% vào năm 2020, tuy nhiên, Bộ đề nghị tỉnh cân nhắc lại tỷ lệ này cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và có tính khả thi.

Về khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung, báo cáo cũng dự kiến đạt chỉ tiêu 827ha trong giai đoạn từ nay đến 2020, nhưng chỉ tiêu này cũng được Bộ đề nghị xem xét lại.

Ngoài ra, Bộ cũng nhấn mạnh tới một số nội dung chưa thực sự hợp lý về mục tiêu môi trường cũng như vốn đầu tư…, đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu xem xét, chỉ đạo bổ sung trước khi trình HĐND tỉnh thông qua.

Với một số chỉ tiêu như trồng rừng trên đất nuôi trồng thủy sản (500 ha); trồng cây phân tán (30 triệu cây); nuôi dưỡngnâng cao chất lượng rừng (1037,4 ha); xây dựng vườn ươm có diện tích 3 ha; khai thác gỗ và lâm sản… thì Bộ hoàn toàn nhất trí.