Chương trình Thủ lĩnh Thanh niên ASEAN 2012

HANOI, 24/ 8/2012 – Phòng Văn hoá Thông tin, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đang tìm kiếm ứng viên cho chương trình học bổng Thủ lĩnh thanh niên Asean năm 2012 (SEAYLP). Học sinh trung học phổ thông các lớp 10 và 11 tại Hà nội có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoài giảng đường và có khả năng tiếng Anh tốt được khuyến khích nộp đơn tham gia chương trình. Chương trình đang chờ quyết định chính thức từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thời hạn nộp đơn đăng ký: 17h00, thứ Hai, 17/9/2012.

Được Vụ Giáo dục và Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, chương trình học bổng SEALYP là chương trình tham quan và học tập tại Hoa Kỳ trong ba tuần dành cho học sinh trung học phổ thông của 10 nước thành viên ASEAN. Sẽ có khoảng 60 học sinh được lựa chọn để tham gia chương trình nhằm nâng cao nhận thức về môi trường, phát triển bền vững, năng lực lãnh đạo, trách nhiệm công dân, tình thần tình nguyện và sự tôn trọng tính đa dạng của mỗi học viên. Thông tin chi tiết về chương trình và hướng dẫn nộp đơn có thể tìm được trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại địa chỉ:  http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/seaylp_2012.html