Loài gặm nhấm ít răng nhất thế giới

ThienNhien.Net – Loài gặm nhấm ít răng nhất thế giới có tên Paucidentomys vermidax vừa được các nhà khoa học phát hiện ở cánh rừng thuộc đảo Sulawesi (Indonesia). Không giống bất kỳ loài nào trong 2.200 loài gặm nhấm đã được biết tới, Paucidentomys vermidax không có răng hàm mà chỉ có hai răng cửa hàm trên và hiển nhiên Paucidentomys vermidax không thể nhai được các loại quả, hạt cứng. Thức ăn chủ yếu loài này là giun đất và một số loài động vật thân mềm khác. Đặc điểm nổi bật này cũng là căn cứ để các nhà khoa học đặt tên cho chúng: “Paucidentomys” có nghĩa là “chuột ít răng” và “vermidax” là “loài gặm nhấm ăn giun”. Với hai cái răng duy nhất, Paucidentomys vermidax có vẻ giống trưởng lão của gia đình gặm nhấm.