Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2020

Năm 2020, GDP Việt Nam tăng 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Xuất siêu đạt kỷ lục, vượt 19,1 tỷ USD.