Bắc Kạn: Thêm 2 mỏ chì, kẽm được khai thác

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành văn bản đồng ý bổ sung 2 khu vực mỏ chì, kẽm thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn vào danh mục các dự án khai thác, chế biến quặng chì, kẽm tại Phụ lục II, Quyết định số 176/2006/QĐ-TTg ngày 01/08/2008.

Theo đó, các khu vực bổ sung bao gồm khu vực mỏ chì, kẽm Nà Bốp – Pù Xáp, huyện Chợ Đồn và khu vực mỏ chì, kẽm Nà Lẹng – Nà Cà, huyện Bạch Thông.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc cấp phép khai thác quặng chì, kẽm tại 2 khu vực trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật khoáng sản và Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.