Kiên Giang: Bất cập trong giao đất, chuyển mục đích sử dụng và cho thuê đất

ThienNhien.Net – Qua thanh tra việc triển khai quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Rạch Giá và huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang), Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều dự án giao đất, cho thuê đất trái với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt với tổng diện tích hơn 2,5 triệu m², ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân có đất nằm trong khu vực chuyển đổi, thu hồi.

Ảnh minh họa: vtc.vn

Cụ thể, từ năm 2001 đến nay, huyện Kiên Lương đã giao đất cho 179 tổ chức thuê đất để thực hiện các dự án với tổng diện tích 2.225 ha nhưng huyện theo dõi, thống kê và báo cáo chỉ từ năm 2003 – 2008. Qua kiểm tra 86 dự án đã phê duyệt, chỉ có 25 dự án triển khai phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh cũng như của huyện.

Tiếp đến,  22.272 ha diện tích đất của Công ty Quốc tế Kiên Tài nằm trên địa bàn huyện Kiên Lương thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp đã chuyển sang mục đích sang đất nông nghiệp; trong đó có 9.779 ha có quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang cho phép nhưng cũng chưa xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Sau khi giải thể, Công ty Quốc tế Kiên Tài lại giao diện tích đất này cho các cán bộ công nhân viên chức của tỉnh, huyện trái quy định. Huyện Kiên Lương còn quyết định đơn giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với các dự án và giao đất, cho thuê đất trong các khu đô thị, khu dân cư do UBND huyện làm chủ đầu tư không đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, tỉnh thông báo mức giao đất, cho thuê đất cho mỗi tổ chức là 30 – 50 ha nhưng huyện Kiên Lương đã giao cho một số trường hợp từ trên 50 ha đến 300 ha.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nghiêm túc thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đặc biệt chú trọng việc thống kê, khảo sát thực trạng bảo đảm có số liệu đầu vào chính xác và đầy đủ; bảo đảm nguyên tắc quy hoạch của cấp trên phản ánh đầy đủ, phù hợp nhu cầu quy hoạch, điều chỉnh của cấp dưới; chỉ đạo các huyện rà soát lại toàn bộ quy hoạch sử dụng đất để thẩm định, phê duyệt lại cho phù hợp với định hướng quy hoạch chung của toàn tỉnh.

Tỉnh cần xây dựng và ban hành suất đầu tư tối thiểu trên địa bàn làm căn cứ thẩm định các dự án đầu tư và nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư; tổ chức xác định lại giá đất để làm cơ sở giao đất, cho thuê đất trong các dự án, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước; thu hồi các dự án đã giao đất, chuyển mục đích sử dụng, cho thuê đất sai quy định, không phù hợp quy hoạch và quản lý theo đúng quy định của pháp luật.