Đức đầu tư cải thiện đời sống vùng nông thôn Việt Nam

ThienNhien.Net – Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quyết định phê duyệt Dự án “Phổ biến một số công nghệ phù hợp nhằm cải thiện đời sống kinh tế, xã hội cho người dân nông thôn, miền núi phía Bắc giai đoạn 2” do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc tế Bremen (BORDA), Đức đứng ra tài trợ, với tổng số vốn tương đương gần 170.000 USD.

Thông tin về dự án này, Dân Việt 29/6/2011 cho biết, trong vòng 36 tháng (2011 – 2013), Dự án tập trung vào việc phổ biến và hỗ trợ công nghệ xử lý nước thải cho 14 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có 10 tỉnh, thành phía Bắc và 4 tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Được biết, khoản viện trợ không hoàn lại này đã được chuyển giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ đầu tư.