Chia sẻ kinh nghiệm đồng quản lý rừng đặc dụng

Rừng ở Khau Ca được người dân bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Sáng ngày 8/8 tại Hà Giang, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Hoang dã Quốc tế (FFI) cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm đồng quản lý rừng đặc dụng của các tổ chức bảo tồn địa phương trong quản lý rừng đặc dụng.”

Mục đích của các dự án đồng quản lý bảo vệ rừng đặc dụng là nâng cao ý thức và tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình khai thác lâm sản ngoài gỗ, đảm bảo sự quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, phòng ngừa và giảm thiểu hữu hiệu tác động tiêu cực lên rừng; hỗ trợ, phổ biến pháp luật, các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn rừng đặc dụng.

Bên cạnh đó, dự án đồng quản lý cũng hỗ trợ các chương trình phát triển cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát triển sinh kế tại địa phương nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao nhận thức quản lý và bảo vệ rừng cho các địa phương nơi có dự án được triển khai.

Đây là mô hình quản lý được PanNature và FFI tổ chức thực hiện tại 3 vùng dự án – thuộc 3 khu bảo tồn là Mù Cang Chải (Yên Bái); Khau Ca (Hà Giang); Ngọc Sơn – Ngổ Luông (Hòa Bình).