Tăng cường quản lý dự án thủy điện

ThienNhien.Net – Văn phòng Chính phủ vừa có công văn yêu cầu các Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện.

Công trình thủy điện Đak Somei trong quá trình xây dựng (Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Theo văn bản này, Bộ Công Thương có nhiệm vụ rà soát điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện các dòng sông; Quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ trên địa bàn cả nước ở từng địa phương, loại bỏ những dự án xâm phạm đến đất rừng, đất sản xuất, ảnh hưởng đến lớn đến đời sống, sản xuất của người dân.

Đồng thời phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan tổ chức kiểm tra các dự án thủy điện đang thi công, xử lý các trường hợp vi phạm về tiêu chuẩn, chất lượng, quy chuẩn xây dựng và kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, ban ngành liên quan ban hành Quy định về dòng chảy tối thiểu ở hạ du các hồ chứa nước; xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa các tháng mùa kiệt của hồ chứa thủy điện trong cá hệ thống sông Ba, sông Vu Gia – Thu Bồn để phục vụ phát điện và cấp nước trong sản xuất, sinh hoạt của khu vực hạ du; kiểm tra và đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại của dự án thủy điện, xử phạt đối với các dự án vi phạm.

Nhiệm vụ của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là phải bố trí quỹ đất để chủ đầu tư các dự án thủy điện đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng đã bị chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng dự án thủy điện và phải đề ra chế tài, biện pháp bắt buộc các chủ đầu tư trồng bù diện tích rừng theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp các dự án thủy điện có yêu cầu phải trồng lại rừng nhưng không có đủ quỹ đất, UBND tỉnh cần yêu cầu chủ đầu tư các dự án thủy điện đóng góp bằng tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng để điều tiết trồng bù rừng theo quy định.

Thêm vào đó, UBND các tỉnh cũng cần thắt chặt hơn công tác đánh giá năng lực của các nhà thầu xây dựng các dự án thủy địa nhỏ trên địa bàn tỉnh, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án thủy điện chủ đầu tư không đủ năng lực hoặc không làm đúng theo quy định hiện hành.