Để cộng đồng thực sự làm chủ rừng

Để cộng đồng thực sự làm chủ rừng

Mặc dù đã được trao quyền “làm chủ” trong việc quản lý rừng, xong số diện tích mà cộng đồng thực sự làm chủ vẫn còn quá ít so với diện tích mà họ đang quản lý. Điều này gây khó khăn cho sự phát triển, sử dụng và phục hồi rừng của cộng đồng […]

Thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích thông qua hợp tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển sinh kế cộng đồng

Thiết lập cơ chế chia sẻ lợi ích thông qua hợp tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển sinh kế cộng đồng

Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích thực tế, minh bạch và hiệu quả được xem là một trong những thách thức cho quá trình thiết lập, vận hành và duy trì các hình thức hợp tác quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng ở Việt Nam, nhất là giữa các ban quản […]

Thể chế hóa rừng truyền thống: Phát huy giá trị văn hóa và tín ngưỡng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Thể chế hóa rừng truyền thống: Phát huy giá trị văn hóa và tín ngưỡng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Cũng như nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam hiện có rất nhiều khu rừng truyền thống, gồm: rừng thiêng, rừng nghĩa địa, rừng bảo vệ nguồn nước, rừng chắn sóng/chắn cát, rừng khai thác chung, rừng bảo tồn loài động – thực vật… Các khu rừng đều được cộng đồng tự nguyện quản lý, […]

Chính sách hỗ trợ cộng đồng quản lý, bảo vệ rừng: Một vài nhận xét và khuyến nghị

Chính sách hỗ trợ cộng đồng quản lý, bảo vệ rừng: Một vài nhận xét và khuyến nghị

Rừng và đất lâm nghiệp là công cụ sản xuất quan trọng nhất đối với người dân miền núi, đặc biệt là với các cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng. Nhằm đảm bảo cho người dân có đất sản xuất, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ, […]

Dồn sức giữ rừng: “Biệt đội” rừng xanh

Dồn sức giữ rừng: “Biệt đội” rừng xanh

Nhiều khu rừng tự nhiên vốn tàn lụi qua bom đạn chiến tranh, do con người xâm hại hoặc thiên tai tàn phá, khi được giao cho cộng đồng dân cư quản lý đã nhanh chóng xanh tốt Những cơn mưa kéo dài khiến con đường dẫn lên khu rừng cộng đồng thôn Thanh Tân, […]

Khu bảo tồn do cộng đồng quản lý: Tại sao không?

Khu bảo tồn do cộng đồng quản lý: Tại sao không?

ThienNhien.Net – Sự tham gia của cộng đồng ngày càng được chấp nhận rộng rãi như một nguyên tắc cốt lõi trong quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên. Từ những năm 1990, việc thực hiện chính sách giao đất giao rừng, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như việc thừa nhận pháp […]

1 2 3