Tuynidi, Colombia và Ucraina cam kết áp dụng EITI

ThienNhien.Net – Tháng 6 vừa qua, Tuynidi đã cam kết áp dụng Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI).

Điều này có nghĩa là cùng với công dân của 35 nước đã tham gia EITI, người dân Tuynidi có thể biết được nguồn thu của quốc gia mình từ khai thác dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản.

Trước đó, tháng 4/2012  tại một cuộc họp của nhóm Đối tác Chính phủ Mở (OGP) – một sáng kiến được phát động nhằm thúc đẩy tính minh bạch và cuộc chiến chống tham nhũng trên toàn cầu – Columbia và Ucraina cũng tuyên bố sẽ áp dụng EITI.