Báo cáo phương án phòng chống lũ hạ du thủy điện Sông Tranh 2

ThienNhien.Net – Ngày 1/8, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về phương án phòng chống lũ hạ du thủy điện Sông Tranh 2.

Cửa xả của thủy điện Sông Tranh 2 (Ảnh: Pháp luật Việt Nam)

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, việc khắc phục hiện tượng thấm nước qua thân đập thủy điện Sông Tranh 2 đang được nhà thầu tiến hành theo kế hoạch.

Đối với 10 khe nhiệt có lưu lượng thấm lớn, nhà thầu đã hoàn thành xử lý xong toàn bộ phần trên cạn (từ cao trình 140 – 177m); phần dưới nước có 2 khe đã hoàn thành, 4 khe đang xử lý, 4 khe đang chuẩn bị xử lý.

Bên cạnh đó, 11/20 khe nhiệt có độ thấm nhỏ đã được xử lý xong; hoàn thành phụt vữa xi măng vào các vị trí bê tông rỗ rỗng, bị thấm. Với mực nước hồ thủy điện sông Tranh 2 hiện là 139,29m, tổng lượng thấm đo tại máng tam giác là 5,3 lít/giây; không còn thấm nước ra bề mặt bê tông phía hạ lưu đập.

Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng cũng đã vào hiện trường để kiểm tra và đánh giá chất lượng xử lý thấm và sẽ đánh giá an toàn đập.

Việc bảo đảm an toàn cho công trình trong mùa mưa bão đã được Công ty Thủy điện Sông Tranh triển khai, xây dựng theo 3 phương án: phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập; phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập; bảo vệ đập, đang chờ UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

Để chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác vận hành hồ chứa trong mùa mưa bão, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa Công ty với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, UBND các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức trong công tác vận hành hồ chứa mùa lũ hàng năm.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Thủy điện Sông Tranh thực hiện việc xử lý chống thấm đập thủy điện Sông Tranh 2 đúng tiến độ, chất lượng và chuẩn bị tổ chức diễn tập theo các phương án phòng chống lụt bão được phê duyệt.