Đà Nẵng nhân rộng mô hình DN thân thiện môi trường

ThienNhien.Net – Sở TN&MT TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình DN thân thiện môi trường trên lĩnh vực du lịch-dịch vụ, các trường tiểu học… góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường vào năm 2020.

Sáng 19/1, Sở TN&MT Đà Nẵng phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản tổ chức Hội thảo “Định hướng triển khai Chương trình hành động sinh thái cho mục tiêu xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường”.Chương trình hành động sinh thái do Bộ Môi trường Nhật Bản tài trợ cho TP. Đà Nẵng. Đây được coi là công cụ trong kiểm soát ô nhiễm, áp dụng được cho nhiều loại hình, linh hoạt, không đòi hỏi tính kỹ thuật cao.

Chương trình nhằm xây dựng thói quen sống thân thiện, tiết kiệm trong sử dụng nguyên-nhiên liệu, tài nguyên và tính đến giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Thông qua chương trình này, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thể tính toán được phát thải, xác định các giải pháp thực hiện và lập được kế hoạch để áp dụng tại cơ sở của mình; phấn đấu tiết kiệm, giảm phát thải khí nhà kính từ 5-10%.

Từ năm 2012, Chương trình hành động sinh thái đã bắt đầu áp dụng thử nghiệm tại 3 đơn vị. Năm 2013 tiếp tục áp dụng cho 13 DN sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2014, Đà Nẵng tiếp tục nhân rộng mô hình thêm 17 DN thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như: Chế biến thực phẩm, điện tử, may mặc, cơ khí, dầu khí, giấy, chế biến gỗ, văn phòng, du lịch, sản phẩm đồ chơi…

Kết quả ban đầu cho thấy có 6 DN giảm phát thải 10% đối với C02; 4 DN tiếp kiệm được 2-5% điện năng mỗi tháng; 8 DN giảm lượng rác phát thải nhờ tận dụng, tái sử dụng.

100% DN hiểu được mục đích, ý nghĩa chương trình; xây dựng được phương châm bảo vệ môi trường cho cơ sở mình; người lao động tại DN đã ý thức được về bảo vệ môi trường, ý nghĩa của việc giảm phát thải CO2; mỗi DN đã xây dựng được bản đánh giá, lập được chương trình hành động sinh thái.

Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Nguyễn Điểu cho biết: Dự án này có ý nghĩa rất lớn nhằm xây dựng chuỗi mô hình DN sản xuất thân thiện với môi trường, bởi việc giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm điện, tăng trưởng xanh đang là xu thế chung, cần thiết để xây dựng một xã hội văn minh và đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Từ những thành công này, Sở TN&MT Đà Nẵng sẽ định hướng, tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình này trên những lĩnh vực khác như du lịch-dịch vụ, các trường tiểu học… nhằm góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường vào năm 2020.

Trong năm 2015, các DN tại Đà Nẵng sẽ có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ tài chính của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố cho DN áp dụng chương trình hành động sinh thái.