Quảng Ngãi nâng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Giữa tháng 7 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Nghị quyết Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường mới đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Quyết định này cũng bổ sung thêm nhiều loại khoáng sản phải chịu phí mới như quặng vôn-phờ-ram, ăng-ti-moan; cô-ban, mô-líp-đen, thủy ngân, sét chịu lửa…

Nghị quyết mới này sẽ thay thế Nghị quyết cũ ban hành từ 27/07/2010, theo đó, mức phí mới đối với nhiều loại khoáng sản đều tăng cao, điển hình như phí đối với khai thác quặng đá quý (thạnh anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; cờ-ri-ô-lít; ô-pan; quý màu trắng, đỏ lửa) tăng từ 40.000 đồng/ tấn lên 60.000 đồng/tấn; quặng chì tăng từ 180.000 đồng/tấn lên 270.000 đồng/tấn; quặng đồng tăng từ 35.000 đồng/tấn lên 60.000 đồng/tấn.

Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng. Bên cạnh đó, phí bảo vệ môi trường này sẽ là khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản.

Được biết, Quảng Ngãi là tỉnh có nhiều mỏ khoáng sản quý hiếm với quy mô và số lượng lớn. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ này vẫn chưa được thắt chặt, đặc biệt là tại các mỏ khai thác đá gây ô nhiễm trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong thời gian qua. Việc tăng cao mức thu phí bảo vệ môi trường tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần vào việc giải quyết các bức xúc về môi trường trên.