Hải Dương xét nghiệm mẫu gộp SARS-CoV-2 cho lái xe và học sinh, sinh viên

CDC Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho học sinh, sinh viên .

Để giảm chi phí cho người lái xe, học sinh và sinh viên trên địa bàn tỉnh về xét nghiệm SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh hướng dẫn xét nghiệm mẫu gộp như sau:

Đối tượng là người lái xe, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh (được quy định tại Thông báo số 519/TB-BCĐ ngày 21-2-2021 và Công văn số 593-BCĐ-PCD ngày 2-3-2021) được xét nghiệm mẫu gộp, kể từ ngày 5-3-2021.
Yêu cầu các đối tượng đến xét nghiệm chuẩn bị sẵn các giấy tờ tùy thân cần thiết; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, khuyến khích các đối tượng trên tự tìm nhóm để gộp mẫu xét nghiệm (tối đa 5 người một nhóm).
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương xét nghiệm và trả lời kết quả trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận mẫu (trừ các trường hợp đặc biệt). Nếu xét nghiệm mẫu gộp vẫn trả kết quả riêng cho từng công dân.
Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 554/TB-BCĐ ngày 25-2-2021 và Công văn số 593/BCĐ-PCD ngày 2-3-2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương.
Yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện ngay các nội dung trên.