Vai trò của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

ThienNhien.Net – Chiều ngày 18/07/2012, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội thảo “Phát triển bền vững ở Việt Nam và vai trò của cộng đồng”.

Ngày 12/04/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững (PTBV) Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trong đó xác định các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu giám sát, đánh giá, các định hướng ưu tiên phát triển bền vững và các nhóm giải pháp thực hiện PTBV.

Toàn cảnh hội thảo

Theo GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, việc lồng ghép bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta chưa sâu rộng, còn coi nhẹ phát triển bền vững về mặt môi trường. Những thành tựu về công tác bảo vệ môi trường là to lớn, đáng khích lệ, nhưng phát triển bền vững về mặt môi trường ở nước ta trong thời gian qua còn nhiều vấn đề bất cập và tồn tại.

Sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với Biến đổi khí hậu là rất quan trọng. TS. Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Nghị quyết liện tịch về tăng cường bảo môi trường với tất cả các tổ chức chính trị xã hội như một biện pháp quan trọng để phát huy sức mạnh cộng đồng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Lý đến từ Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng cho rằng việc tham gia của các công ty, nhà máy, doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư, các tổ chức dân sự và các cơ quan khoa học trong công tác bảo vệ môi trường cần phải đẩy mạnh quyết liệt hơn.

Theo TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, vai trò quan trọng của cộng đồng trong bảo vệ môi trường chưa được đánh giá đúng mức. Cộng đồng còn thiếu thông tin cần thiết về môi trường, chưa tạo được cơ chế tối thiểu cho việc chủ động tham gia, chưa tăng cường được năng lực để cộng đồng có đủ sức bảo vệ môi trường như các quy định hiện hành của pháp luật yêu cầu. Do đó, cần phải có bước đột phá trong việc phát huy sức mạnh cộng đồng bảo vệ môi trường.

“Việt Nam cần sớm định vị nền kinh tế của mình trong một nền kinh tế thế giới đang chuyển đổi bằng các chính sách và hành động cụ thể để nắm bắt cơ hội vì một tương lai bền vững” – TS Nguyễn Văn Tài, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên & Môi trường khẳng định.

Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất kiến nghị của các đại biểu nhằm triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam.