Nội thành Hà Nội sẽ có hệ thống cảnh báo ngập úng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt danh mục dự án “Xây dựng hệ thống cảnh báo úng ngập thời gian thực cho nội thành Hà Nội” do Quỹ Phát triển Bắc Âu tài trợ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan hoàn chỉnh văn kiện, thẩm định, phê duyệt dự án theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.