Các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc ứng phó với việc xả nước hồ chứa

ThienNhien.Net – Ngày 3/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công điện số 13 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Theo Công điện, để chủ động các biện ứng phó với tác động từ việc xả nước hồ chứa, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh nói trên thông báo cho các cấp chính quyền, người dân, các chủ đầu tư, đơn vị có công trình đang thi công ở trên sông, chủ phương tiện vận tải thủy biết thông tin xả nước hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Triển khai ngay các phương tiện đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là an toàn giao thông đường thủy và sản xuất nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông, nhất là mực nước sông Lô tại Tuyên Quang để chủ động các biện pháp ứng phó. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về việc xả nước hồ chứa để các cấp chính quyền địa phương, người dân nắm được thông tin và chủ động các biện pháp ứng phó.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tăng cường dự báo thông tin về mưa lũ trên lưu vực sông Hồng, nhất là khu vực thượng nguồn và hạ du hồ Tuyên Quang.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công điện số 12 gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang, nội dung Công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả vào hồi 16 giờ 30 ngày 3/7/2017, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ lưu lượng, mực nước đến hồ và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan.