Phê duyệt dự án trồng rừng nguyên liệu tại Hòa Bình

ThienNhien.Net – Ngày 09/07/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Dự án trồng rừng nguyên liệu giai đoạn 2012-2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình.

Dự án được tiến hành trên quy mô 6.300 ha, trong đó diện tích trồng lại rừng sau khai thác là 5.600 ha, diện tích trồng mới là 450 ha và diện tích cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là 250 ha.

Mục tiêu của dự án là trồng rừng tạo nguồn nguyên liệu tập trung cho các nhà máy sản xuất chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, đồng thời, góp phần làm tăng tỷ lệ che phủ rừng.