Chủ tịch nước phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước”

ThienNhien.Net – Ngày 01/7, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2012.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tới dự.

Lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2012 diễn ra sáng 01/7 tại Hải Dương (Ảnh: Từ Lương/VGP)

Phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” là để chúng ta tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, cụ thể là phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân có nước sạch, có nhà tiêu hợp vệ sinh để sử dụng, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới phát sinh dịch bệnh. Đó là vận động để người dân thay đổi những hành vi, thói quen lạc hậu, mất vệ sinh hướng tới thực hiện những hành vi có lợi cho sức khỏe. Phát động để nâng cao nhận thức của người lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, để mọi người dân trên phạm vi cả nước từ vùng xuôi đến vùng ngược đều tham gia. Sự tham gia của người dân thể hiện bằng việc góp sức, góp của với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để người dân được sống trong môi trường sạch sẽ hơn, ăn uống một cách an toàn và vệ sinh hơn, ít dịch bệnh hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” là nhằm huy động các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và toàn thể nhân dân trên cả nước hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh nhằm cải thiện sức khỏe cho mỗi người chúng ta.

Bên cạnh những mặt đã làm được, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ những tồn tại xung quanh việc bảo vệ sức khỏe người dân. Đó là môi trường sống ở nhiều nơi bị ô nhiễm trầm trọng bởi chất thải trong sinh hoạt, trong sản xuất và phát triển kinh tế như ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp, làng nghề, bãi rác, chợ, ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật dùng trong nông nghiệp, do chất thải chăn nuôi, chất thải của con người…

Những nguyên nhân đó có sự khách quan của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự gia tăng dân số, song có yếu tố chủ quan rất quan trọng là ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường của người dân còn hạn chế. Nhiều hành vi vệ sinh cá nhân có lợi cho sức khỏe chưa được thực hiện thường xuyên, mà hệ quả là hiện nay bên cạnh việc chúng ta đang phải giải quyết những dịch bệnh mới đang phát sinh, phát triển cũng như một số dịch bệnh đang có xu hướng quay trở lại như các dịch bệnh lây theo đường tiêu hóa, hô hấp… thì chúng ta cũng đang phải giải quyết những bệnh không phải là truyền nhiễm mà cũng hết sức nguy hiểm do môi trường như tim mạch, ung thư…

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tổ chức lễ phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước” năm 2012 là hết sức có ý nghĩa nhằm giải quyết những khó khăn, thách thức và tồn tại nêu trên. Đây không những là việc làm thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi về phong trào “Vệ sinh yêu nước” của Bác Hồ, mà còn có ý nghĩa trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới do Bộ Chính trị phát động.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định lễ phát động có ý nghĩa sâu sắc và tầm quan trọng đặc biệt vì phát động phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” là việc làm nhằm khai thác những giá trị nhân văn cao cả, quan điểm chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng thực tiễn vào công tác chăm sóc sức khỏe và cải thiện điều kiện sống cho người dân. Việc triển khai phong trào là để chúng ta tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác Hồ về “Vệ sinh yêu nước”. Những giá trị nhân văn đó là quan điểm “phòng bệnh hơn trị bệnh” và tinh thần chỉ đạo được Bác đề cập rất cụ thể là “phải đánh thông tư tưởng quần chúng, huy động quần chúng, phát động quần chúng, dựa vào quần chúng” thông qua tuyên truyền giáo dục để đẩy mạnh phong trào vệ sinh phòng bệnh.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố với chức năng và nhiệm vụ của mình cần xác định rõ trách nhiệm trong từng công việc để không ngừng làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe và cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Ngày 02/7/1958, báo Nhân dân số 1572 đăng bài viết của Bác Hồ về “Vệ sinh yêu nước” để kêu gọi toàn thể nhân dân hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước trong phòng bệnh và nâng cao sức khỏe. Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 02/7 hàng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.