Quảng Nam chi 140 tỷ đồng xây dựng thủy lợi nhỏ

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, từ nay đến năm 2015, tỉnh sẽ dành 140 tỷ đồng thi công 295 công trình thủy lợi nhỏ, phục vụ nhu cầu tưới, tiêu cho gần 3.900 ha đất sản xuất.

Ảnh minh họa (Ảnh: VTV)

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong năm 2011, toàn tỉnh đã đầu tư hơn 35 tỷ đồng để kiên cố hóa 77 tuyến kênh mương loại 3 với tổng chiều dài 52km, phục vụ tưới ổn định cho 2.300 ha đất sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, Quảng Nam cũng bỏ ra gần 25 tỷ đồng xây dựng 45 công trình thủy lợi nhỏ đảm bảo chủ động tưới cho 1.093 ha đất canh tác lúa và chuyên canh các loại hoa màu khác.

Từ đầu năm 2012, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục phân bổ cho các địa phương 37 tỷ đồng để thực hiện chương trình này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh tránh tình trạng đầu tư tràn lan, dàn trải, dẫn đến hiệu quả kém. Việc xây dựng hệ thống thủy lợi nhất thiết phải gắn với công tác dồn điền đổi thửa và quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, cho giá trị kinh tế cao.