Sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản sẽ phải nộp phí

ThienNhien.Net – Từ ngày 01/08/2012, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 95/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Khai thác khoáng sản ở mỏ Đồng Vàng, Bắc Kạn (Ảnh: ThienNhien.Net)

Theo đó, mức thu phí tham khảo tài liệu đối với thư mục báo cáo là 6.000 đồng/lần; Thuyết minh, phụ lục báo cáo là 9.000 đồng/quyển; Bản vẽ báo cáo là 8.500 đồng/bản vẽ.

Đối với Báo cáo điều tra, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò khoáng sản, phí khai thác và sử dụng tài liệu từ 2.000 đồng – 23.500 đồng/trang A4, 39.000 đồng – 503.000 đồng/bản vẽ. Đối với báo cáo đo vẽ lập bản đồ địa chất khoáng sản, phí khai thác và sử dụng tài liệu từ 2.000 đồng – 11.000 đồng/trang A4, 37.000 đồng – 443.000 đồng/bản vẽ.

Phí khai thác và sử dụng tài liệu từ 1.500 đồng – 9.500 đồng/trang A4, 32.000 đồng – 383.000 đồng/bản vẽ được áp dụng đối với Báo cáo địa chất đô thị; từ 1.500 đồng – 11.000 đồng/trang A4, 35.000 đồng – 429.000 đồng/bản vẽ được áp dụng đối với Báo cáo Địa chất thủy văn – Địa chất công trình…

Thông tư nêu rõ, cơ quan có thẩm quyền thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản là Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường.