Tuân thủ đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện ở Phú Yên

ThienNhien.Net – Ngày 15/06/2012, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên đã yêu cầu tuân thủ đúng quy trình về việc vận hành hồ chứa, phòng chống lụt bão của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cho biết hiện 3 nhà máy thủy điện triên địa bàn tỉnh đang vận hành khá ổn định nhưng vẫn còn một số tồn tại trong vấn đề giải phóng mặt bằng, định canh định cư, đảm bảo môi trường, trồng rừng phòng hộ…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đề nghị các nhà máy thủy điện tập trung nguồn lực sớm đưa vào vận hành các trạm bơm cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân tái định canh, định cư và thống nhất đền bù phù hợp theo phương án mà địa phương chọn. Ngoài ra, việc tái định canh, định cư ở Suối Trai, huyện Sơn Hòa, còn vướng mắc, cũng cần sớm có phương án thực hiện theo phương thức Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và người dân cùng phối hợp thực hiện.

Về việc trồng rừng cải tạo môi trường, các địa phương nơi có nhà máy thủy điện phải xác định nguồn đất để các nhà máy trồng rừng theo kế hoạch. Nếu các huyện không bố trí được quỹ đất thì có thông báo để các nhà máy miễn trách nhiệm trồng rừng theo kế hoạch ban đầu. Các nhà máy thủy điện phải làm việc cụ thể với địa phương, thống nhất quy chế phối hợp vận hành hồ chứa để đảm bảo lượng nước xả hợp lý cả mùa lũ và mùa khô, ưu tiên nước cho sản xuất nông nghiệp.

Riêng Nhà máy thủy điện An Khê – KaNat vận hành có ảnh hưởng đến vùng hạ lưu thuộc địa phận tỉnh Phú Yên, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ có chỉ đạo để nhà máy này vận hành đảm bảo dòng chảy tối thiểu.