Cộng đồng bản địa kêu gọi WB cần quan tâm hơn

ThienNhien.Net – Nhóm các Dân tộc thiểu số Châu Á (AIPP), Liên minh các Dân tộc thiểu số Archipelago (AMAN), Tổ chức Phát triển tổng hợp MPIDO, Quỹ Tebtebba (TF), Chương trình các cộng đồng ở rừng (FPP) và Nhóm Công tác Quốc tế phụ trách các Vấn đề Bản địa (IWGIA) đã viết thư gửi Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) với những khuyến nghị nhằm cải thiện sinh kế và sức khỏe cho 370 triệu người bản địa trên khắp thế giới.

Các tổ chức này cho rằng nhiều cộng đồng thiểu số đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm nghiêm trọng quyền con người của các dân tộc bản địa thể hiện qua những quyết định đầu tư của Ngân hàng Thế giới (WB) suốt 6 thập kỷ qua và những tác động tiêu cực hầu như ít được WB thừa nhận và có biện pháp can thiệp. Các dự án của ngân hàng này, nhất là danh mục dự án đầu tư hỗ trợ các đập thủy điện lớn, trong tương lai nếu vẫn tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực đến cuộc sống của người bản địa, đẩy họ vào tình trạng ngày càng bần cùng về kinh tế và cách ly về mặt văn hóa và xã hội thì chắc chắn, mục tiêu giảm nghèo cốt lõi của WB hướng tới các cộng đồng bản địa sẽ không thể thành hiện thực.

Nhóm các tổ chức nêu trên kêu gọi WB cần nhanh chóng hoàn tất quá trình đánh giá các dự án đầu tư của họ xét trên cả hai phương diện môi trường và xã hội, triển khai một tiến trình tham vấn toàn diện có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, đồng thời nêu cao hơn nữa cam kết hợp tác hiệu quả giữa WB và cộng đồng các dân tộc bản địa.