Quảng Ninh: Xóa bỏ tất cả các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn trước ngày 31/7/2019

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 4486/UBND-CN về việc xóa bỏ tất cả các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động sàng rửa cát trái phép diễn ra tại phường Kim Sơn, TX. Đông Triều.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, chế biến, tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, rà soát, xóa bỏ các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 3570/UBND-CN ngày 27/5/2019, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiên quyết xóa bỏ tất cả các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/7/2019.

Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện của UBND các địa phương chưa đảm bảo yêu cầu, cần xử lý xóa bỏ các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn còn chậm và thiếu tính quyết liệt cần thiết.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra, kiên quyết xóa bỏ tất cả các bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/7/2019; yêu cầu xử lý dứt điểm, không để xảy ra tình trạng tái phát; chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật và trước tỉnh về kết quả thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (qua Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải) vào các ngày mùng 10, 20, 30 tháng 7/2019.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan kiểm soát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên đối với các đơn vị liên quan; chủ động tổ chức Đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện tại các địa phương; kịp thời xử lý các tồn tại, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo nhanh kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 25/7/2019 và kết quả tổng thể trong tháng 8/2019.