Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2019 khai mạc tại Thái Lan

Hôm nay, 10/9/2019, Diễn đàn Nhân dân ASEAN (ACSC/APF) đã khai mại tại Thái Lan. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Trường Đại học Thammasat với hơn 1100 đại biểu từ 11 quốc gia trong khu vực ASEAN tham dự.

Diễn đàn sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 10-12/9/2019, với chủ đề “Thúc đẩy phong trào nhân dân vì công lý, hòa bình, bình đẳng, phát triển bền vững và dân chủ ở Đông Nam Á”.

Bên cạnh các phiên toàn thể bàn luận về các nội dung liên quan đến chủ đề năm nay, Diễn đàn có có gần 40 hội thảo, sự kiện chuyên đề về 7 khía cạnh mà các tổ chức nhân dân quan tâm: (i) quyền con người, dân chủ và tiếp cận công lý; (ii) thương mại, đầu tư và quyền lực của các tập đoàn; (iii) hòa bình và an ninh; (iv) di cư; (v) việc làm, y tế và bảo hộ xã hội; (vi) bền vững sinh thái; và (vii) đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và quyền kỹ thuật số.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng nhiều tổ chức khác tham gia Diễn đàn năm nay với tư cách đồng tổ chức và trình bày trong các hội thảo chuyên đề. Các chủ đề tham gia của PanNature bao gồm vấn đề giảm thiểu tác động môi trường – xã hội trong các hoạt động đầu tư phát triển, sông ngòi và tài nguyên sinh thái, và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống lên con người và hệ sinh thái.

Diễn đàn các tổ chức xã hội và nhân dân ASEAN là nơi gắn kết các tổ chức xã hội dân sự (CSO) ở Đông Nam Á, có nhiệm vụ đại diện và tăng cường tiếng nói của người dân ASEAN đặc biệt là từ các nhóm yếu thế nhằm thúc đẩy các quốc gia thành viên và các cơ chế ASEAN phát triển dựa trên sự tôn trọng, sự liêm chính, phát triển chung và tăng cường tinh thần đoàn kết của nhân dân.

Diễn đàn Nhân dân ASEAN được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005 tại Malaysia dưới tên Hội nghị xã hội dân sự ASEAN. Kể từ năm 2008, Diễn đàn được tổ chức hàng năm, thông thường tại chính quốc gia đóng vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN năm đó. Năm 2020, Diễn đàn sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Một số hình ảnh APF năm nay:

Bà Đỗ Hải Linh, Trưởng phòng Nghiên cứu Chính sách của PanNature tại Hội thảo “Sang nhượng đất đai ở khu vực Tiểu vùng sông Mê Công và sự cần thiết phải thúc đẩy các đối thoại đa phương” do PanNature đồng tổ chức tại APF2019