Miễn lệ phí trước bạ với nhà ở, đất ở của hộ nghèo và người DTTS

ThienNhien.Net – Tổng cục Thuế vừa có văn bản hướng dẫn Cục thuế địa phương về việc miễn lệ phí trước bạ đối với nhà ở, đất ở của hộ nghèo và người dân tộc thiểu số (DTTS).

Công văn nêu rõ, tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định: miễn lệ phí trước bạ đối với nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người DTTS ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS ở Tây Nguyên.

Theo quy định, hộ nghèo là hộ gia đình mà tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ có giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hộ gia đình, cá nhân đồng bào DTTS thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ là các cá nhân và hộ gia đình trong đó vợ hoặc chồng là người DTTS. Trong trường hợp này, các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nêu trên khi kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuế các giấy tờ chứng minh là người DTTS như: Xác nhận của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc bản sao hộ khẩu thường trú, hoặc giấy tờ khác chứng minh cá nhân đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất là người DTTS.