Hà Nội xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Công văn số 4167/UBND-TNMT yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công an TP lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để trên địa bàn TP.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc lập kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trình Thủ tướng phê duyệt, ngày 17/5/2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1627/BTNMT-TCMT hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, thống kê, lập danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đề xuất các biện pháp, lộ trình xử lý ô nhiễm triệt để.

(Ảnh minh họa: Dantri.com.vn)

Ngày 08/5/2012, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/6/2012.

Để thực hiện việc rà soát, thống kê, lập danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành bao gồm Sở Công Thương, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công an TP, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả thanh tra, kiểm tra thực tế trong thời gian qua, lập danh mục các sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn TP và đề xuất biện pháp xử lý triệt để, báo cáo UBND TP và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng tiến độ nêu tại Văn bản số 1599/BTNMT-TCMT ngày 21/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.