Phân bổ 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho 19 dự án thủy lợi

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Tại Nghị quyết 495/NQ-UBTVQH13, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết nghị phân bổ 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015 cho 19 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi.

Trong 19 dự án có 7 dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Dự án Hồ chứa nước Kroong Buk Hạ, Dự án Hồ Định Bình, Thủy lợi Bảo Định 2, Hồ chứa nước Sông Ray, Kênh Trà Sư – Tri Tôn, Hệ thống phân ranh mặn ngọt Sóc Trăng – Bạc Liêu và Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre.

12 dự án khác ở các địa phương: Đắk Lắk, Hà Nam, Ninh Bình (mỗi tỉnh 2 dự án), Gia Lai, Bình Phước, Bến Tre, Phú Thọ, Hà Nội, Cà Mau (mỗi tỉnh 1 dự án).

Ngoài 19 dự án trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội lưu ý, đối với dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang thuộc tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương phê duyệt quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành căn cứ vào kế hoạch huy động và phát hành vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015 phân bổ cho từng dự án trong năm 2012 và giai đoạn 2012 – 2015 đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành và phát huy hiệu quả các dự án đầu tư từ vốn trái phiếu Chính phủ.

Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện việc phân bổ, sử dụng 5.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015 cho một số dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích.