Văn bản mới hướng dẫn thu chi từ xử phạt hành chính trong BVMT

ThienNhien.Net – Ngày 08/12/2010, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Theo đó, cơ quan chủ trì tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được sử dụng 70 % tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính (nộp vào tài khoản tạm giữ) để chi cho công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, công khai thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Số tiền còn lại nộp vào ngân sách Trung ương/địa phương.
Trong khoản 70% được cơ quan chủ trì giữ lại, 40 – 60% kinh phí được chi cho các nội dung chuyên môn như: kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý VPHC trong lĩnh vực BVMT; hỗ trợ cước điện thoại di động cho cá nhân đi công tác ngoài hiện trường… Phần còn lại được dùng để mua sắm trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm. 

Đáng lưu ý, thông tư quy định cơ quan chủ trì được phép chi mua thông tin các vụ việc liên quan đến lĩnh vực BVMT với định mức không quá 10% số tiền phạt và tối đa không quá 50.000.000 đồng cho mỗi vụ việc.