Hòa Bình sắp xếp ổn định dân cư vùng có nguy cơ cao về thiên tai

ThienNhien.Net – Giai đoạn 2012-2015, tỉnh Hòa Bình sẽ bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho 6.670 hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai. Trong đó, bố trí theo hình thức di dân xen ghép 4.003 hộ; di dân tái định cư 785 hộ, ổn định tại chỗ 1.882 hộ.

Dân vùng nguy cơ cao về thiên tai
(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Giai đoạn 2015-2020, tỉnh sẽ bố trí sắp xếp cho 5.392 hộ còn lại nằm trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai. Trong đó, bố trí theo hình thức di dân xen ghép 1.813 hộ, ổn định tại chỗ 3.579 hộ.

Như vậy, tổng nhu cầu cần bố trí sắp xếp ổn định dân cư của tỉnh Hòa Bình hiện là 12.062 hộ.

Trước đó, trong 5 năm (2007-2011), Hòa Bình đã bố trí ổn định dân cư cho 1.498 hộ, gồm: ổn định dân cư tại chỗ 1.024 hộ, di dân xen ghép trên địa bàn xã 162 hộ, di dân tập trung 312 hộ.

Đồng thời, tỉnh đã đầu tư xây dựng 32 km đường, 9 công trình thủy lợi, 14 công trình nước sinh hoạt, 11 km đường dây hạ thế, 6 trạm biến áp, 12 phòng lớp học, 11 nhà văn hóa, 25 giếng nước, san lấp mặt bằng 288.456 m3.