Cần thúc đẩy hơn chất lượng báo chí và truyền thông về môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 24/5, Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) kết hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (Đức) tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Báo chí về môi trường tại Việt Nam – Diễn biến, các bên liên quan và những chủ đề mới nhất”.

Tại hội thảo, diễn giả đến từ các cơ quan quản lý về môi trường, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan báo chí truyền thông và các cơ sở báo chí trong cả nước đã chia sẻ các kết quả tổng hợp, nghiên cứu tập trung vào ba nhóm chủ đề: Báo chí môi trường và phát triển bền vững, những vấn đề và giải pháp trong tác nghiệp báo chí về môi trường, đào tạo nhà báo môi trường.

Các tham luận đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau, từ thực trạng môi trường với các diễn biến mới nhất, các chủ đề còn nóng chưa được báo giới quan tâm đầy đủ… đến sự phản ánh, kinh nghiệm tác nghiệp, những vấn đề và kiến nghị… của các nhà báo về môi trường thuộc mọi loại hình báo chí. Trên cơ sở những vấn đề này, các diễn giả cùng trao đổi và đưa ra nhiều đề xuất hữu ích trong việc quản lý và truyền thông về các vấn đề liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu.